Kẻ tầm thường, thô tục, lỗ mãng, cục cằn, không đáng mặt làm trai. Phàm: (ăn nói) thô tục, thiếu lịch sự; phu: người đàn ông, tục tử: kẻ thô lỗ.