Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:54, ngày 3 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.286 byte) (+2.286). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Nước khoáng Tắc Kô nằm ở địa phận suối Mường Tiên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.<br> Ðặc điểm: Nước khoáng T…”)