n (Đã nhập 1 phiên bản)
wikitext>Admin
Dòng 1: Dòng 1:
<poem>Nào ai quyết chí tu hành<br>Có về Yên Tử mới đành lòng tu.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Đời_sống_-_Xã_hội]]
+
<poem>Nào ai quyết chí tu hành<br>Có về Yên Tử mới đành lòng tu.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Nghi_lễ_-_Phong_tục]]

Phiên bản lúc 23:32, ngày 11 tháng 4 năm 2020

Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.