n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
<poem>Nào ai quyết chí tu hành<br>Có về Yên Tử mới đành lòng tu.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Nghi_lễ_-_Phong_tục]]
+
<poem>Nào ai quyết chí tu hành<br>Có về Yên Tử mới đành lòng tu.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 +
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 +
[[Thể_loại:Nghi_lễ_-_Phong_tục]]

Bản hiện tại lúc 05:07, ngày 19 tháng 4 năm 2020

Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.