May Mà Cầm Tinh Con Cầy

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một người ăn cỗ vừa nhanh vừa tục, cứ gắp lấy gắp để, không hề để ý tới ai. Những người ngồi cùng mâm thấy thế hỏi:
- Anh cầm tinh con gì?
Hắn ta trả lời:
- Tôi tuổi Tuất... Đang ăn các ông hỏi tuổi tôi để làm gì?
Trong đám có người lên tiếng:
- Ồ! để chúng tôi đề phòng đấy mà.
Gã tham ăn làm như không biết, hỏi lại:
- Tại sao phải đề phòng khi đang ăn nhậu?
Người cùng mâm trả lời:
- May mà ông cầm tinh con cầy đấy! Chớ cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi phải lo mà chạy trước.