Kính thứ quý vị!

Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của mỗi tộc người.
Việc bảo tồn văn hóa là việc quan trọng, góp phần gìn giữ bản sắc Việt Nam rộng khắp và trường tồn

Chúng tôi thành lập trang này với mong muốn sẽ là nơi tập trung và gìn giữ bản sắc Việt, cho dù quý vị ở đâu làm gì miễn cùng là con cháu Lạc Hồng, chúng tôi không quan tâm chính trị cũng như không cổ xúy-ủng hộ những tinh thần đả kích-chống đối nhau, mong mỏi mang đến cho độc giả một cuộc sống tinh thần thoải mái, gắn kết cùng nhau.

CDV.png

Chúng tôi thực hiện dự án này với những mục tiêu lâu dài và gìn giữ mọi giá trị Việt cho con cháu về sau, vì lẽ có những vấn đề vốn là giá trị văn hóa nhưng lại không được phổ biến đúng và đủ chỉ vì một lý do nào đó. Như đã nói phía trên chúng tôi không luận-bàn về chính trị nên những gì chia sẻ trên này đều được cộng đồng phán xét và ghi nhận... hay nói đúng hơn chúng ta với một tinh thần trưng ra nhiều "món ăn" còn việc "chọn món" là tùy ở mỗi người.

Tất nhiên những điều trên này luôn có đúng-có sai, vậy nên mọi người khi tham gia đều có quyền chỉnh-sửa mọi bài theo hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Mặt khác quý vị cũng có thể đăng tải những tài liệu của mình để mọi người tham khảo - học tập.

Chúng tôi sáng tạo ra nhiều lĩnh vực chỉ vì lợi ích cộng đồng, rất may luôn có sự đồng hành và tượng trợ từ các chiến hữu-chuyên gia gần xa trong nước cũng như hải ngoại. Chúng tôi luôn chào đón những tinh thần hợp tác và cống hiến vì một nền văn hóa Việt mến yêu, tham gia cùng đội ngũ chúng tôi tại:


Chân thành cảm ơn quý vị!


Tất cả những bài viết trên trang này đều được viết bởi các cộng tác viên của chúng tôi và chính quý vị, nếu bài viết dựa theo một nguồn tin hoặc tờ báo nào đó sẽ có trích dẫn nguồn đầy đủ. Tuy nhiên một số bài viết + hình ảnh vẫn còn thiếu sót thông tin và nguồn dẫn. Nếu bạn phát hiện vui lòng liên lạc để chúng tôi cập nhật cho đúng.

Thành thật cáo lỗi về sự thiếu sót này.