(Tạo trang mới với nội dung “'''Lễ thiết linh: (Sau khi nhập quan)''' Là lễ thiết lập linh vị, đặt bàn thờ tang. Khi chưa chôn cất thì lấy lễ thờ ngư…”)
 
n
 
Dòng 6: Dòng 6:
 
[[Thể_loại:Phong_tục_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Phong_tục_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Tang_lễ]]
 
[[Thể_loại:Tang_lễ]]
 +
[[Thể_loại:Văn_hóa_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Nghi_lễ]]

Bản hiện tại lúc 23:57, ngày 29 tháng 3 năm 2020

Lễ thiết linh: (Sau khi nhập quan)

Là lễ thiết lập linh vị, đặt bàn thờ tang. Khi chưa chôn cất thì lấy lễ thờ người sống mà lễ, nên mỗi lần lạy chỉ lạy hai lạy, trong linh vị và khăn vấn dùng chữ "Cố phụ", "Cố mẫu" thay cho "Hiền thảo", "Hiền tỷ".