Vòng tròn bằng vàng, bạc trơn hoặc chạm trổ; phụ nữ, trẻ em đeo ở cổ.