H

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


1. Hà Nội, ba sáu phố phường
Hàng mật, hàng đường, hàng muối trắng tinh
Từ ngày ta phải lòng mình
Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen 

2. Hàm chó, vó ngựa 

3. Hát bội làm tội người ta
Ðàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con 

4. Hát hay không bằng hay hát 

5. Hèn lâu mới gặp thầy Hai
Thuận tay điếu hút, điếu vấn, điếu vắt lỗ tai 

6. Hèn mà làm bạn với sang
Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ 

7. Hổ phụ sanh hổ tử, lân mẫu xuất lân nhi 
8. Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn 

9. Hoa thơm, ai chẳng muốn đeo
Người khôn, ai nỡ cứ theo nặng lời 

10. Hoa thơm ai chẳng nâng niu
Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề 

11. Hoành hoạch, hoành hoạch
Giặt áo chồng tao
Giặt áo phải giặt cho sạch
Phơi áo thì phơi trên sào
Ðừng phơi hàng rào rách áo chồng tao 

12. Họa hổ họa bì, nan họa cốt
Tri nhân tri diện, bất tri tâm 

13. Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai 
14. Học ăn, học nói, học gói, học mở 
15. Học đi đôi với hành 

16. Học hành thi cử mà chi
Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì 

17. Học thầy không tầy học bạn 

18. Học trò đi mò cơm nguội
Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời 

19. Học trò thò lò mũi xanh
Cầm miếng bánh đúc, chạy quanh nhà thầy 

20. Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha 

21. Hôm nay có đám giỗ gần
Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm 

22. Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường
Thấy em nằm đất. anh thương
Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
Bốn góc thì anh bịt vàng
Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng 

23. Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em bắt được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm
Khâu rồi anh sẽ trả công
Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em một thúng xôi vò
Một con lợn béo, một vò rượu tăm
Giúp em đôi chiếu em nằm
Ðôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo
Giúp em quan tám tiền cheo
Quan hai tiền cưới, lại đèo buồng cau 

24. Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý hàm răng không còn 

25. Hỗn như gấu 

26. Hơn nhau manh aó, tấm quần
Cởi ra mình trần, ai cũng như ai 

27. Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi 

28. Hỡi người kẻ đóng then gài
Có hay, có biết kẻ ngoài trùng dương 

29. Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác Huệ
Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi 

30. Hút sách là chuyện chẳng lành
Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây 

31. Hùm dữ chẳng ăn thịt con