Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay