n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
Dòng 17: Dòng 17:
 
Quan nghe câu nói vớ vẩn mới mắng :
 
Quan nghe câu nói vớ vẩn mới mắng :
  
- Vịt chẳng hai chân thì mấy chân ? [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Truyện_cười_dân_gian]]
+
- Vịt chẳng hai chân thì mấy chân ? [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Truyện_cười_dân_gian]]

Bản hiện tại lúc 04:24, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Có anh lính hay nịnh quan, hễ trông thấy cái gì khác thường một tí là vơ lấy tán luôn.

Một hôm, quan đang ngồi ở công đường, anh ta đứng hầu bên cạnh, trông thấy con vịt đứng ngủ, co một chân lên. Anh ta liền bẩm:

- Bẩm quan lớn, con vịt...

Không ngờ con vịt thức dậy, buông nốt chân kia xuống.

Quan quay lại hỏi:

- Con vịt làm sao ?

Anh ta luống cuống không biết nói sao, đáp liều :

- Bẩm, con vịt... hai chân ạ !

Quan nghe câu nói vớ vẩn mới mắng :

- Vịt chẳng hai chân thì mấy chân ?