Con chim ham ăn còn mắc cái tròng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con chim ham ăn còn mắc cái tròng
Người mà ham của sao khỏi mắc vòng gian nan.