Con ơi gia cảnh mình nghèo

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con ơi gia cảnh mình nghèo
Ham chi vợ đẹp vợ giàu nó khinh.