Chim còn mến cội mến cành

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim còn mến cội mến cành
Anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao