Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua chanh mặn anh tìm được em