Chừng nào đá nổi rong chìm

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua chanh mặn anh tìm được em