Chồng người đánh giặc sông Lô

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Phiên bản vào lúc 20:02, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Chồng người đánh giặc sông Lô Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần Chồng người cưỡi ngựa bắn cung Chồng em ng…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chồng người đánh giặc sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
Chồng người cưỡi ngựa bắn cung
Chồng em ngồi bếp cầm chun bắn ruồi.