Chẳng xinh cũng thể đôi ta

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chẳng xinh cũng thể đôi ta
Chẳng thơm cũng thể là hoa ngâu tàu