Có con phải khó vì con

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Có con phải khó vì con
Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.