n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
<poem>Có con phải khó vì con<br>Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]
+
<poem>Có con phải khó vì con<br>Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 +
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 +
[[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]

Bản hiện tại lúc 07:54, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Có con phải khó vì con
Lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.