Tròn tròn như lá tía tô
Rớt xuống ao hồ đầu ướt đuôi khô.