Cá vàng lội vũng nước trong

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cá vàng lội vũng nước trong
Đẹp duyên chồng vợ non sông giữ bền.