Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:48, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (2.445 byte) (+2.445). . (Tạo trang mới với nội dung “Cá bống sao sống trong bùn ở những bãi sông bồi. Thịt cá này rất ngon, đặc biệt là khi được kho với sả ớt cùng một…”)