Bắp Ba Lòng mênh mông bát ngát

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bắp Ba Lòng mênh mông bát ngát
Nước sông Thạch Hãn dào dạt trong xanh.
Xa quê thương nhớ bao tình,
Nhớ sông, nhớ núi, nhớ mình nhớ ta.