n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]Thể_loại” thành “ [[Thể_loại”)
 
Dòng 8: Dòng 8:
 
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
 
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
 
Canh năm tơ tưởng tưởng tơ
 
Canh năm tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]
+
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 +
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 +
[[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]

Bản hiện tại lúc 09:36, ngày 18 tháng 4 năm 2020

Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng
Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời
Canh hai vật đổi sao dời
Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung
Canh ba cờ phất trống rung
Mặc ai ai thẳng, ai dùn mặc ai
Canh tư hạc đậu cành mai
Sương sa lác đác khói bay mịt mờ
Canh năm tơ tưởng tưởng tơ
Chiêm bao thấy bậu, dậy rờ chiếu không