n (Đã nhập 1 phiên bản)
n (Thay thế văn bản – “]]” thành “ [[”)
 
Dòng 5: Dòng 5:
 
Chim kêu dưới suối trên cành
 
Chim kêu dưới suối trên cành
 
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?
 
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?
</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]][[Thể_loại:Thơ]][[Thể_loại:Ca_dao]][[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]
+
</poem> [[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 +
[[Thể_loại:Thơ]]
 +
[[Thể_loại:Ca_dao]]
 +
[[Thể_loại:Tình_yêu_-_Vợ_Chồng]]

Bản hiện tại lúc 23:52, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện
Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Ðông
Huyện Hà Ðông để cho ông Bao Công xử kiện
Chùa Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Chim kêu dưới suối trên cành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua?