(Thay thế văn bản – “Thành_ngữ” thành “Thành_ngữ_-_Tục_ngữ”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Bán gà, bán chó vào những ngày đó không được giá vì mưa rét nên lông của chúng xù lên trông xấu mã.
 
Bán gà, bán chó vào những ngày đó không được giá vì mưa rét nên lông của chúng xù lên trông xấu mã.
  
 +
[[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Thành_ngữ_-_Tục_ngữ]]
 
[[Thể_loại:Thành_ngữ_-_Tục_ngữ]]

Bản hiện tại lúc 17:22, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Bán gà, bán chó vào những ngày đó không được giá vì mưa rét nên lông của chúng xù lên trông xấu mã.