Đi trên bàn đạp lưng chừng giữa hai cây gậy mà người đi biển cần vượt cao hẳn con nước triều để dò bắt hải sản. Có ba loại: tiểu, trung, đại. Loại đại có khi nâng bàn chân cách mặt đất tới 3-4m. Vào lễ hội, người đi kheo ăn mặc đẹp, khăn thắt đầu rìu, thắt lưng ba múi biểu diễn những động tác khó nhất. Có khi hề kheo cao lớn như bà Nữ Oa, váy dài 4-5m.