Chi tiết ghi chú của Phong, lao, cổ, lại, tứ chứng nan y