Chi tiết ghi chú của Bước sang canh một anh thắp ngọn đèn vàng