(Thay thế văn bản – “Thành_ngữ” thành “Thành_ngữ_-_Tục_ngữ”)
 
Dòng 3: Dòng 3:
 
(Mâu Tử)
 
(Mâu Tử)
  
 +
[[Thể_loại:Văn_chương_Việt_Nam]]
 
[[Thể_loại:Thành_ngữ_-_Tục_ngữ]]
 
[[Thể_loại:Thành_ngữ_-_Tục_ngữ]]

Bản hiện tại lúc 17:09, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Công Minh Nghi đàn cho trâu nghe khúc điệu “Thanh giác” cao nhã, con trâu vẫn thản nhiên cúi đầu gặm cỏ như trước. Không phải con trâu không nghe, mà vì khúc điệu đó không thích hợp cho nó nghe. Sau đó, Công Minh Nghi thay đổi cách đàn, mô phỏng tiếng muỗi, tiếng ruồi trâu, tiếng nghé con kêu tìm mẹ, lúc này con trâu lập tức ve vẫn đuôi, vểnh tai, đi đi lại lại lắng nghe.

(Mâu Tử)