Ăn cơm

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Năm thằng cầm hai cái sào
Đuổi đàn trâu trắng chui vào trong hang.